Проверка на технически спецификации за поръчки в IT сектора

Агенцията по обществени поръчки напомня на всички възложители, които възнамеряват да стартират поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, че техническите спецификации следва да съответстват с изискванията на чл. 58а от Закона за електронното управление.

Държавна агенция „Електронно управление“ е утвърдила Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги.