Проект на ЗИДЗОП е публикуван за обсъждане

Считано от 08.06.2022 г. на Портала за обществени консултации и на официалната страница на Министерството на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] в срок до 09.07.2022 г.