Публикувана е инструкция относно подписване на оферти в ЦАИС ЕОП

ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува инструкция за стопанските субекти относно подписване на заявление/оферта от повече от един представляващ стопанския субект чрез ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Споделете в социалните мрежи: