Публикувана е инструкция за актуализиране на датите в графика преди изпращане за публикуване на обявление в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно актуализиране на дати в графика преди изпращане за публикуване на обявление, с което се оповестява обществена поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.