Публикувана е инструкция за отваряне на ценови предложения на участниците в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно отварянето на ценови предложения на участниците в обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.