Публикувано е Методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП за обществени поръчки, стартирали след 13 март 2020 г.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-5 от 14 април 2020 г. относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г. във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. с бр. 34 на Държавен вестник от 9 април 2020 г.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.