Публикувано е методическо указание относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Право

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.

Споделете в социалните мрежи: