Регистрация чрез покана за присъединяване на служители към профила на организация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува инструкция за регистрация чрез покана за присъединяване на служители към профила на организация в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.