Резултати от проведената анкета за проучване на основните причини, които възпрепятстват стопанските субекти да участват в обществени поръчки

Графики

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги, като се допитва до потребителите на ЦАИС ЕОП и всички заинтересовани страни.

Предоставяме резултатите от анкетата относно причините, които възпрепятстват участието на стопанските субекти  в обществени поръчки. Анкетата е проведена в периода 20.01.2023 г. – 15.03.2023 г. Обобщените данни са въз основа на получените отговори от 284 участници, които са предоставяли повече от един отговор по въпросите с възможност за  по-широк опционален избор.

Вашето мнение е важно за нас и благодарим на участниците в анкетата за усилията и отделеното време!

1. Кои според Вас са причините, които възпрепятстват участието на стопанските субекти  в обществени поръчки?


В отговора „Друго“ някои от потребителите са посочили следните причини, които възпрепятстват участието в обществени поръчки:

 • Несигурна икономическа обстановка
 • Липса на утвърден бюджет
 • Некомпетентност на възложителите
 • Предварително уговаряне на възложители с бъдещи изпълнители
 • Липса на компетентни служители в малките фирми
 • Неравнопоставеност в условията на договора
 • Изискване за минимален брой изпълнени обекти, на което нови фирми не могат да отговорят
 • Субективна методика за оценка и неясни указания
 • Има нагласени поръчки

2. Какво Ви затруднява при работата в ЦАИС ЕОП?


В отговора „Друго“ някои от потребителите са посочили следните причини, които ги затрудняват при работа в ЦАИС ЕОП:

 • Трудности при попълване на ЕЕДОП
 • Съществуват много особености за работа със системата, които се научават единствено след разговор със служители
 • Няма опция „преглед“ на прикачен документ, а само изтегляне
 • Затруднена и бавна работа със системата при поръчки с много обособени позиции (напр. за лекарства)
 • Понякога платформата работи бавно и често дава съобщения за грешки
 • Възникване на „неочаквано събитие“ – доста често се случва
 • Неинтуитивен дизайн на интерфейса, липса на подсказки (помощ) при работа с менютата

3. В колко обществени поръчки участвате годишно? (Моля, попълнете, ако сте Стопански субект)

4. Колко обществени поръчки обявявате годишно? (Моля, попълнете, ако сте Възложител)
Споделете в социалните мрежи: