АОП и НСОРБ проведоха съвместно обучение за възлагане на обществени поръчки

Обучение

Обучение на тема „Възлагане на обществени поръчки“ проведоха Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). То беше насочено към практическото прилагане на нормативната уредба и често допускани от публичните възложители грешки и казуси.

„За нас общините са възложителите, защото са най-близо до хората и всеки лев, похарчен публичен ресурс, се усеща от населението. Затова е важно обществените средствата да се разходват прозрачно, в условия на реална конкуренция между икономическите субекти и с максимална ефективност“, подчерта при откриването на форума изпълнителният директор на АОП Георги Николов. От 2 години Агенцията прави анализи на данните за практиката по възлагане на обществени поръчки у нас и това позволява да бъдат очертани някои от системните проблеми, както и да се търсят решения за тях, допълни Николов.

Според изпълнителният директор на АОП, част от мерките, които биха могли да разкрият възможности за преодоляване на трудностите, са:

  • Окрупняване по отношение на възлагането на обществени поръчки или използването на инструмента за създаване на регионално и национално ниво на централизирани органи по възлагане.
  • Стандартизацията на документите за обществени поръчки.
  • Използване на възможностите на пазарните консултации.

Георги Николов апелира за по-голяма прецизност при сключване на договори от общините с дружества, имащи монополно влияние на пазара. Основно това са доставчици на комунални услуги: вода, газ, отопление, в по-малка степен през последните години – за електроенергия. Специално указание към местната власт по този проблем е издадено от Министерството на финансите с препоръка подобни договори да бъдат сключвани за максимално продължителен срок.

Съвместното обучение е част от подкрепата, която НСОРБ предоставя на новоизбраните кметове и техните административни екипи, в качеството им на възложители по реда на Закона за обществените поръчки.

Споделете в социалните мрежи: