Стартира европейска платформа за сътрудничество в областта на обществените поръчки

Европейската комисия стартира платформата Public Buyers Community Platform. Целта й е да съдейства за повишаване ефикасността и ефективността на процедурите за обществени поръчки и респективно да съдейства за създаването на по-модерна, устойчива и социално приобщаваща икономика на ЕС.

Новото виртуално пространство е иновативно и уникално и ще улесни сътрудничеството и споделянето на знания и опит между публичните купувачи, индустрията, малките и средните предприятия и академичните  среди от  Европа.

Европейската комисия определя Public Buyers Community Platform като значителна стъпка към постигане на целите за насърчаване на прозрачността, справедливостта и конкуренцията в обществените поръчки. Платформата е достъпна за всички специалисти по обществени поръчки от европейските страни. Желаещите могат да се регистрират безплатно на адрес: https://public-buyers-community.ec.europa.eu/.

Създадена е възможност за електронна комуникация и в социалните мрежи:
в LinkedIn: LinkedIn EC Campaign и Twitter:  Twitter Post

Споделете в социалните мрежи: