Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че е установено временно отпадане на функционалност на Системата.

Екипът по техническа поддръжка работи по отстраняването му. След разрешаване, своевременно ще бъдат предприети действия съгласно чл. 9е, ал. 2 от ППЗОП.

АОП се извинява на всички потребители за причиненото неудобство.