Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че от 19:08 ч. до 21:00 ч. на 24 август 2020 г., е установено временно отпадане на Системата, предизвикано от външни фактори, вследствие неустойчивост в интернет свързаността.

В резултат от своевременно предприетите действия редовната работа на ЦАИС ЕОП е възстановена. В посочения период няма засегнати процедури, поради което не се налага извършването на действия съгласно чл. 9е, ал. 2 от ППЗОП.

Екипът на АОП се извинява на всички потребители за причиненото неудобство.