Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП и РОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че от 10:00 ч. на 29 август 2020 г. (събота) до 09:00 ч. на 30 август 2020 г. (неделя) е планирано извършване на дейности по техническа профилактика и монтаж на ново оборудване в Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) от страна на Държавна агенция „Електронно управление“.

През посочения период Регистърът на обществени поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (www.aop.bg), ще бъде временно недостъпен, а функционалностите, свързани с първоначалната регистрация на възложители и стопански субекти в продукционната и тестова среда на ЦАИС ЕОП ще бъдат възпрепятствани от липсата на връзка с Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ.

Екипът на АОП ви благодари за разбирането.