Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители,

Във връзка с констатирана неустойчивост в работата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която води до затруднения при извършване на някои действия във възлагателния процес, Ви уведомяваме, че техническият екип работи активно по установяване и отстраняване на проблема.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за проявеното разбиране.