Важно съобщение

В методическото указание № МУ-4 от 09.04.2020 г. са разгледани общи и принципни въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки за периода 13.03 – 09.04.2020 г., в който освен Законът за обществените поръчки (ЗОП) се прилага и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. През този период са открити над 1600 обществени поръчки, всяка от които се намира на различен етап. Доколкото в ЗОП и ППЗОП има много и различни срокове осъзнаваме, че с едно общо методическо указание не може да се намери удовлетворяващо решение за всички случаи. В тази връзка с цел да бъдем полезни и да се подпомогнат страните във възлагателния процес в оставащите дни до възобновяване на сроковете по обществените поръчки ще публикуваме допълнителни указания, с които ще се опитаме да отговорим на най-многобройните въпроси.