Заличаване на шаблони за търсене от тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки Ви информира, че предвид направени оптимизации, свързани с предоставянето на статистическа информация от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, предстои заличаване в тестова среда на създадени през 2019 г. шаблони за търсене в Регистъра на обществените поръчки.

Това се налага във връзка с извършена промяна във функционалността за разширено търсене на Регистъра.

Автоматичното получаване на коректна информация, която да отговаря на зададени критерии за търсене, изисква създаване на изцяло нови шаблони (с нови наименования). 

Шаблоните за търсене в тестовата среда на ЦАИС ЕОП (https://app-test.eop.bg/), създадени до 31.12.2019 г. вкл.,  ще бъдат служебно изтрити на 30.01.2021 г.

Шаблоните, създадени в тестова среда на ЦАИС ЕОП след 01.01.2020 г., ще останат активни.