АОП проведе първото обучение за работа с ЦАИС ЕОП за 2020 г.

През първата работна сряда на годината, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе обучение за стопански субекти за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В практическото обучение взеха участие представители на 14 търговски дружества. Експертите на АОП оказаха съдействие на стопанските субекти за регистрация и работа със Системата. По време на обучителния процес се демонстрира заявяване на интерес/подаване оферта по обществена поръчка в ЦАИС ЕОП и декриптиране на оферта. Особен интерес за дружествата предизвика демонстрацията на елементи от работата на възложителите като създаване на изисквания към поръчка.

АОП продължава с провеждане на практически обучения за крайни потребители  на Системата. Следващата група обучения с лектори от Агенцията са предвидени в седмицата 13 – 17 януари 2020 г.

Полезна информация за ползване на Системата е налична на Портала за обществени поръчки в секции ЦАИС ЕОП – Актуално“, „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“, както и в „Актуално иВажно.

Агенцията по обществени поръчки продължава да приема заявки за включване в практическите обучения.