АОП публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

ЕС

Агенцията по обществени поръчки публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

За целта на Портала за обществени поръчки в секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“ е създадена нова рубрика „Ограничителни мерки на Европейския съюз“.

В подкрепа на възложителите към информацията са предоставени примерен образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламента, както и неофициален превод на публикуваните от Европейската комисия често задавани въпроси и отговори.

Споделете в социалните мрежи: