Публикувано е методическо указание относно редът за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание относно редът за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.