Публикувано е методическо указание относно възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-7 от 16 юли 2021 г. относно възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.