Публикувано е методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 235 от ЗОП,считано от 01.07.2021 г.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-3 от 30 юни 2021 г. относно осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в сила от 01.07.2021 г.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.