Актуализирана е секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“

Агенцията по обществени поръчки обнови секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“. Актуализацията на рубриката е свързана с направените оптимизации във функционалностите на Системата.

За улеснение на потребителите актуализираните въпроси съдържат дата на публикуване.