Агенцията по обществени поръчки отбеляза 20-годишнината си с ново лого

 „Създадената на 23 април 2004 г. Агенция по обществени поръчки (АОП) днес расте и се развива, подкрепяйки и усъвършенствайки системата на обществени поръчки в България. Доказателство за това е и новото ни и модерно лого. Елементите в него символизират  устойчивост, сигурност, доверие и традиции, като същевременно въплъщават идеята за отдаденост към дигитализацията и пътя към едно по-зелено бъдеще“, заяви изпълнителният директор Георги Николов.

През изминалите години АОП, като  част от структурата на Министерството на финансите, работи за подобряване на регулаторната рамка на обществените поръчки и промени в нормативната уредба, целящи актуализиране и опростяване на процесите, при спазване на ясни и точни правила за възлагане. Предприети са мерки не само за прекратяване на порочните практики на възлагане, но и за популяризиране и унифициране на добрите такива.

Агенцията оказва професионална, навременна и ефективна методическа помощ на възложителите и на стопанските субекти. Засилва ролята на предварителния контрол на ново, качествено ниво, с разширяване на взаимодействието между контролните органи.

Проактивният мониторинг, поддържането и надграждането на Централизираната автоматизирана информационна система за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, която функционира успешно вече 4 години, отчитат високо равнище на доверие сред потребителите и допринасят за поддържане на среда за законосъобразност, прозрачност и ефективност при възлагане и изпълнение на обществените поръчки в България.

„АОП ще продължи да надгражда положените вече основи и да се развива, като полага усилия за модернизиране, стандартизиране и ускоряване на възлагателния процес, както модел на иновации и добро управление“, увери Георги Николов.

Споделете в социалните мрежи: