Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че между 22:00 ч. и 23:59 ч. на 20.03.2024 г. е  регистрирано непланирано прекъсване на функционалности на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Определените срокове на засегнати от прекъсването на функционалностите  поръчки бяха променени от ЦАИС ЕОП за:

1. получаване на оферти или заявления за участие;

2. отваряне на оферти или заявления за участие.

Съгласно разпоредбата на чл. 9е ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Агенцията по обществени поръчки публикува списък на поръчките на страница „Информация за непланирани прекъсвания на ЦАИС ЕОП“ на Портала за обществени поръчки, чиито срокове са променени от платформата.

Споделете в социалните мрежи: