Изтичащ срок за подаване на информация за пътни превозни средства

Чисти превозни средстве

Агенция по обществени поръчки (АОП) напомня, че в обнародвания в Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г. Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки, е предвидено задължение на възложителите да изпращат обобщена информация по утвърден от изпълнителния директор на АОП образец за броя на доставените или използвани пътни превозни средства.

Агенцията по обществени поръчки подготви две анкети, с които да събере информация за пътни превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки.

Те са достъпни на следните интернет адреси:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa1-2023

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa2-2023

Срокът за подаване на информацията е до 31.03.2024 г.

За улеснение на възложителите АОП подготви „Указания за попълване на анкетите“.

Споделете в социалните мрежи: