Обществените поръчки стават изцяло електронни от 14 юни

Обществените поръчки стават изцяло електронни от 14 юни

Агенцията по обществени поръчки информира, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители.

Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение.

В съответствие с решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г.

Възложителите и стопанските субекти, които към момента не са направили своята регистрация в системата могат да се регистрират на електронен адрес: https://eop.bg/

Виж Повече
Европейската комисия организира специализиран он-лайн форум за представяне на иновативни проекти

Европейската комисия организира специализиран он-лайн форум за представяне на иновативни проекти

На 22-25 май 2020 г. Европейската комисия организира специализиран онлайн форум (#EUvsVirus Matchathon) за представяне на иновативни проекти във връзка с борбата срещу COVID-19.

Целта на събитието е да се реализира пазар за иновации, по време на който създателите на избрани иновативни решения ще имат възможност да представят идеите си пред различни партньори и инвеститори, сред които публични органи, болници, университети и други крайни потребители.

Във форума ще участват 120 екипа, наградени за разработените от тях иновативни решения в тематичните области „Здравеопазване и живот“, „Устойчивост на бизнеса“, „Дистанционна работа и образование“, „Социална и политическа кохезия“, „Електронно банкиране“ и „Други“. Проектите са селектирани от ЕК сред 2 100 иновативни решения, представени на специализирания форум #EUvsVirus Hackathon в периода 24-26 април 2020 г.

Информация за спечелилите проекти и техните екипи е  налична на:

https://www.euvsvirus.org/results/

https://drive.google.com/file/d/1bNzHV0TrzfFfzmoZvCuM0mmUlzD8xGRn/view

Насоки за участие във форума и допълнителна информация могат да бъдат получени от г-жа Самира Бус…

Виж Повече
Обновена е рубриката „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“

Обновена е рубриката „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“

Агенцията по обществени поръчки публикува нови въпроси и отговори относно работата със ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна в секция „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.

Рубриката се актуализира периодично.…

Виж Повече
Продължават онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП

Продължават онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП

През м. май продължава провеждането на онлайн обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) предвидено за представители на централната и местна администрация.

Обученията се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., което е в изпълнение на проекта за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа.

Лектори на обученията са представители на изпълнителя по проекта – Консорциум „ЕОП България“. С обученията се цели служителите от централната и местна администрация да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа.

Потвърдените обучения за м. май са 40. Заявки за включване в обученията за м. юни 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

Актуална информация, свързана с ползването на системата е налична на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.…

Виж Повече
Успешно е обновена продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Успешно е обновена продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 2 май 2020 г. се извърши планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

С планираното обновяването се подобриха и усъвършенстваха част от вече познатите функционалностите на системата свързани с:

  • осигуряване възможност за възложителите да достъпят информация за формули към методики за оценка в ЦАИС ЕОП чрез бутон в секция „Настройки на етапа“;
  • предоставяне на възможност да се създадат повече от един въпроса от тип ЕЕДОП при техниките за възлагане – Динамична система за покупки и Квалификационна система;
  • подобряване функционалността на анонимизация при конкурса за проект, като на публичната страница не се визуализират кандидатите/участниците;
  • оптимизиране на процеса по регистрация на стопанските субекти и др.

Повече информация относно работата със системата може да получите на национална телефонна линия 0700 17 151.

Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, се публикуват периодично на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 2 май 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат актуализирани част от функционалностите на системата.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действие за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях. В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, са налични на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“. …

Виж Повече
Методическо указание относно провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП във връзка с чл. 6а, ал. 1 от ЗМДВИП

Методическо указание относно провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП във връзка с чл. 6а, ал. 1 от ЗМДВИП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-9 от 28 април 2020 г. относно Прилагане на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Методическо указание относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП

Методическо указание относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-8 от 24 април 2020 г. относно Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.    (ЗМДВИП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно оповестяване на промени в публикувана обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) чрез обявление за изменение или допълнителна информация.

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Методическо указание относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Методическо указание относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-7 от 22 април 2020 г. относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече