Публикуван е Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки за 2022 г.

Публикуван е Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки за 2022 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Годишен доклад за дейността си за 2022 г. Докладът е изготвен на основание чл. 229, ал. 1, т. 27 от Закона за обществените поръчки и съдържа:

  • кратко описание на ролята и функциите на АОП, съгласно приложимата нормативна уредба и на основните приоритети в работата на Агенцията;
  • информация за осъществените дейности и резултати през годината;
  • данни относно съществени показатели, характеризиращи пазара на обществените поръчки в страната и функционирането на системата за възлагане;
  • информация относно управлението на предоставените на Агенцията ресурси.

Годишният доклад за дейността на АОП за 2022 г. е достъпен на Портала за обществени поръчки в секция „АОП“, „Годишни доклади“.…

Виж Повече
Посещение на делегация от Република Северна Македония в Агенцията по обществени поръчки

Посещение на делегация от Република Северна Македония в Агенцията по обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки беше домакин на международна учебна работна среща. Нейната основна цел беше подобряване на практическите познания на експерти от Република Северна Македония в областта на обществените поръчки.

По време на срещата гостите се запознаха със структурата и функциите на Агенцията по обществени поръчки. Направени бяха презентации и се проведоха тематични дискусии по теми, свързани с антикорупционната политика, европейската и националната законодателна рамка, осъществяването на контрол в правомощията на АОП и други.

Посещението се осъществи по Туининг проект No MK 18 IPA FI 01 19 „Укрепване на бюджетните функции  за  планиране,  изпълнение  и  вътрешен  контрол“,  изпълняван  от Министерството на финансите. Чрез него се оказва подкрепа за подобряване на системите за вътрешния финансов контрол в публичния сектор и на правната рамка, ефективността и прозрачността на обществените поръчки в Република Северна Македония.…

Виж Повече
Oбновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Oбновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови Инструкцията относно оповестяване в ЦАИС ЕОП възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса.

Променено е заглавието на инструкцията, с което се уточнява обхвата на нейното прилагане в ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуални инструкции и видеоматериали“.…

Виж Повече
Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че между 14:00 ч. и 17:00 ч. на 10.05.2023 г. е  регистрирано непланирано прекъсване на функционалности на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Определените срокове на засегнатите поръчки бяха автоматично променени от ЦАИС ЕОП за:

1. получаване на оферти или заявления за участие;
2. отваряне на оферти или заявления за участие;
3. отваряне на ценовите оферти.

Съгласно разпоредбата на чл. 9е ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Агенцията по обществени поръчки публикува списък на поръчките на страница „Информация за непланирани прекъсвания на ЦАИС ЕОП“ на Портала за обществени поръчки, чиито срокове са променени автоматично от платформата.…

Виж Повече
<strong>Важно съобщение – отстранен технически проблем</strong>

Важно съобщение – отстранен технически проблем

Aгенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че от  14:00 ч. до 17:00 ч. на 10.05.2023 г. е  установена неустойчивост в работата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Проблемът е отстранен. ​​…

Виж Повече
Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че между 14:05 ч. и 17:24 ч. на 03.05.2023 г. е  регистрирано непланирано прекъсване на функционалности на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Определените срокове на засегнатите поръчки бяха автоматично променени от ЦАИС ЕОП за:

1. получаване на оферти или заявления за участие;
2. отваряне на оферти или заявления за участие;
3. отваряне на ценовите оферти.

Съгласно разпоредбата на чл. 9е ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Агенцията по обществени поръчки публикува списък на поръчките на страница „Информация за непланирани прекъсвания на ЦАИС ЕОП“ на Портала за обществени поръчки, чиито срокове са променени автоматично от платформата.…

Виж Повече
„Мениджър за един ден“ в Агенция по обществени поръчки

„Мениджър за един ден“ в Агенция по обществени поръчки

На 27 април Агенцията по обществени поръчки се включи в тазгодишната инициатива „Мениджър за един ден“. За първа година АОП взе участие в проекта и сред изявилите желание бе избран Николай Пачев.

Той е студент в специалност „Бизнес администрация и икономика“ в Американския университет в България и влезе в ролята на изпълнителен директор. По време на престоя си Николай се запозна отблизо с дейността на Агенцията и имаше възможност да се включи в работна среща, проведена между експерти на АОП и колеги в облатта на обществените поръчки от Северна Македония. Също така той успя да проведе и индивидуални срещи с директорите на дирекциите и да се запознае подробно с дейността на всяка от тях.

Инициативата  “Мениджър за един ден” е най-значимата и мащабна образователна програма у нас за младежи над 16 години като в рамките на един ден участниците се запознават с реалната работна среда и получават безценен опит.…

Виж Повече
<strong>Стартира европейска платформа за сътрудничество в областта на обществените поръчки</strong>

Стартира европейска платформа за сътрудничество в областта на обществените поръчки

Европейската комисия стартира платформата Public Buyers Community Platform. Целта й е да съдейства за повишаване ефикасността и ефективността на процедурите за обществени поръчки и респективно да съдейства за създаването на по-модерна, устойчива и социално приобщаваща икономика на ЕС.

Новото виртуално пространство е иновативно и уникално и ще улесни сътрудничеството и споделянето на знания и опит между публичните купувачи, индустрията, малките и средните предприятия и академичните  среди от  Европа.

Европейската комисия определя Public Buyers Community Platform като значителна стъпка към постигане на целите за насърчаване на прозрачността, справедливостта и конкуренцията в обществените поръчки. Платформата е достъпна за всички специалисти по обществени поръчки от европейските страни. Желаещите могат да се регистрират безплатно на адрес: https://public-buyers-community.ec.europa.eu/.

Създадена е възможност за електронна комуникация и в социалните мрежи:
в LinkedIn: LinkedIn EC Campaign и Twitter:  Twitter Post

Виж Повече
Публикувано е методическо указание за възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за системата на предучилищното и училищното образование

Публикувано е методическо указание за възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за системата на предучилищното и училищното образование

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Методическо указание № МУ-1 от 24 март 2023 г. относно възлагането на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за системата на предучилищното и училищното образование.

Документът е предназначен да подпомогне възложителите – детски градини, училища или общини, при избора на подходящ ред за възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, както и за избягване на грешки при сключването на договорите. Методическото указание е свързано с изпълнението на ангажименти на Р България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Очаква се в резултат на издаването му да се намали неконкурентното възлагане.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“ и в секция „Предварителен контрол“ в подстраница „Предварителен контрол на АОП“- „Контрол върху процедури на договаряне (чл. 233 от ЗОП)“.…

Виж Повече
Резултати от проведената анкета за проучване на основните причини, които възпрепятстват стопанските субекти да участват в обществени поръчки

Резултати от проведената анкета за проучване на основните причини, които възпрепятстват стопанските субекти да участват в обществени поръчки

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги, като се допитва до потребителите на ЦАИС ЕОП и всички заинтересовани страни.

Предоставяме резултатите от анкетата относно причините, които възпрепятстват участието на стопанските субекти  в обществени поръчки. Анкетата е проведена в периода 20.01.2023 г. – 15.03.2023 г. Обобщените данни са въз основа на получените отговори от 284 участници, които са предоставяли повече от един отговор по въпросите с възможност за  по-широк опционален избор.

Вашето мнение е важно за нас и благодарим на участниците в анкетата за усилията и отделеното време!

1. Кои според Вас са причините, които възпрепятстват участието на стопанските субекти  в обществени поръчки?


В отговора „Друго“ някои от потребителите са посочили следните причини, които възпрепятстват участието в обществени поръчки:

  • Несигурна икономическа обстановка
  • Липса на утвърден бюджет
  • Некомпетентност на възложителите
  • Предварително уговаряне на възложители с бъдещи изпълнители
  • Липса на компетентни служители в малките фирми
  • Неравнопоставеност
Виж Повече