ЕК публикува насоки за използване на Динамичната система за покупки

ЕК публикува насоки за използване на Динамичната система за покупки

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия публикува Насоки за използване на Динамичната система за покупки (ДСП). Документът съдържа правната рамка за прилагане на ДСП, възможностите да се използват електронни каталози в рамките на системата, както и примери от водещи европейски страни.

Насоките са налични на български език в секция „Стратегически документи“ – „Политики на ЕС“ – „Политики на ЕС в областта на ОП“.…

Виж Повече
АОП и „Информационна прозрачност“ стартират инициатива за повишаване прозрачността на обществените поръчки в страната

АОП и „Информационна прозрачност“ стартират инициатива за повишаване прозрачността на обществените поръчки в страната

Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки доц. д-р Миглена Павлова и нейният екип проведоха среща с Ясен Танев и Георги Иванов, които са част от гражданската инициатива  „Информационна прозрачност“. Целта е стартиране на съвместни действия за изграждане на отворени данни за обществените поръчки в страната. Предвижда се информацията да се актуализира ежедневно, като това ще доведе до повишаване прозрачността и доверието в системата.

По време на срещата бяха обсъдени детайлите на бъдещото сътрудничество между двете организации. Част от идеите и предложенията са за употреба на машинно зрение за разпознаване на текстове, верифициране на сканираните графични еквиваленти на хартиени документи и други съвременни технологии, които да станат част от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Предвижда се и организиране на Хакатон на тема „Отворени данни и интерфейси към АОП“.

Проведеният разговор между Агенцията и гражданската инициатива е стъпка в посока укрепване и развиване на партньорството между държавния и частния сектор по въпроси, свързани с обществените поръчки.

Срещата е своеобразна…

Виж Повече
Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за начина на оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, търгувани на стокова борса. Промените в текстовете са отбелязани с нови дати.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Промяна в схемата и правилата за публикуване на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Промяна в схемата и правилата за публикуване на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Уважаеми възложители,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 31.01.2022 г., Службата за публикация на „Официалния вестник“ на Европейския съюз ще прилага нови изискванията за изпращане на информации за публикуване в „TED – Tenders Electronic Daily“. Промяната се отнася до приета нова версия на публикационната схема, използвана от Службата и правилата за публикуване.

Предвид горното, всички обявления, създадени по досегашната схема, следва да се изпратят за публикуване в „Официалния вестник“ на Европейския съюз най-късно до 28.01.2022 г. Непубликуваните до тази дата обявления, следва да бъдат изтрити, създадени повторно и след това изпратени за публикуване.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.…

Виж Повече
Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови инструкцията относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП.

Инструкцията е приложима и за случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 04 декември 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

Описание на начина на работа със системата може да намерите в ръководствата за възложителите и стопанските субекти, достъпни през ЦАИС ЕОП.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Възстановена е работата на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Възстановена е работата на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, че нормалната работа на регистъра е възстановена. …

Виж Повече
Оптимизации на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Оптимизации на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 30 октомври 2021 г. успешно бе обновена продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С извършеното обновяване се оптимизираха част от функционалностите на системата, които се отнасят до прилагане на нови валидационни правила относно формата на попълване на телефонните номера в служебните профили на потребителите и в профилите на външните експерти, както и при оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП, в контекста на обособена позиция.

Съгласно извършените промени, поле „Телефон“ в картата с информация за контакт на  потребителитена системата следва да отговаря на позволения формат: „+359 123456789/+359 123456789-0001/+359 123456789/79/80/81“. Валидационното правило е относимо и при попълване на информацията в профила на външния експерт. Правилното изписване на телефонния номер е обвързано с възможностите за редакция на информация в служебния потребителски профил, например при желание да се смени адрес и/или друго, както и при управление на служителите от администратора на организацията при извършване на действия…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 30 октомври 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

С планираното обновяване са оптимизирани част от функционалностите на ЦАИС ЕОП свързани с модули „Електронно възлагане и управление на договор“, „Електронна жалба“, „Външен контрол, осъществяван от АОП“ и др., като са извършени промени в част от екранните изгледи. Допълнително са отстранени, констатирани от страна на крайните потребители затруднения.

Описание на начина на работа със системата може да намерите в ръководствата за възложителите и стопанските субекти.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече