ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

Днес, 1 април 2020 г., Европейската комисия публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19.

Насоките са достъпни на български и английски език на Портала за обществени поръчки в меню „Методология“, „Насоки, ръководства и указания на ЕК“.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 (2020/C 108 I/01)