Нов „Редактор за форми“

Уважаеми възложители, считано от 4 януари 2021 г. е наличен нов „Редактор за форми“, чрез който е възможно изпращане на документи за публикуване в Регистъра на обществени поръчки, поддържан от Агенцията по обществени поръчки от 2004 г. насам. Промените се отнасят до:

  • премахване образец „Информация за публикувана в Профила на купувача обява“;
  • невъзможност да се попълни информацията по чл. 230, ал. 1, т.7 от ЗОП за 2020 г.

Актуалната версия на софтуера е 3.0.7668.19488.

За проверка на използваната версия, след зареждане на софтуера, следва да се достъпи меню „Помощ“, „За приложението“. В случай, че използваната версия е по-стара, възложителите следва да обновят приложението.

Процесът по обновяване изисква деинсталиране на наличната версия и инсталиране на новата, актуализирана версия на Редактора. Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки, в секция „Образци и списъци“, „Редактор на форми“.