Обновена е рубриката „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“

Агенцията по обществени поръчки публикува нови въпроси и отговори относно работата със ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна в секция „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.

Рубриката се актуализира периодично.