Обучения за работа с ЦАИС ЕОП до края на м. февруари

От началото на м. февруари 2020 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с разработчика на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) Консорциум „ЕОП България“ проведоха общо 16 безплатни обучения за работа със Системата. С провеждането на тази кампания предстои да бъдат обучени 2 500 служители на централната и местна администрация по Оперативна програма „Добро управление“. Целта е надграждане компетенциите на възложителите от централната и местна власт за работа с националната платформа.

Обученията преминават при висок интерес. Според подадените вече и обработени заявки, до края на месеца са организирани 33 обучения в различни градове на страната.

В седмицата 17 – 21 февруари 2020 г., обучения са планирани в градовете:

  • 17.02. – Пловдив, Бургас и Враца;
  • 18.02. – Враца и Ямбол;
  • 19.02. – Плевен, Сливен и Разград;
  • 20.02. – Ловеч, Търговище, Варна и Благоевград;
  • 21.02. – Благоевград, Велико Търново, Силистра и София.

През последната седмица на месеца обучения са предвидени в градовете:

  • 24.02. – Враца, Перник и Варна;
  • 25.02. – Монтана, Добрич и Кюстендил;
  • 26.02. – Видин, Пазарджик, Стара Загора и Шумен;
  • 27.02. – Русе, Бургас, Благоевград, София и Пловдив;
  • 28.02. – Смолян и Велико Търново.

По време на обученията се демонстрират разработените към момента функционалности на Системата, включително регистрация, създаване на обществени поръчки и други. Заявки за включване в предстоящи обучения за м. март 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

За осигуряване на по-голяма ефективност в обучението е необходимо наличието на персонален Квалифициран електронен подпис и регистрация в продукционната среда на ЦАИС ЕОП.

Всички новини, свързани с ползването на Системата, организирани от АОП обучения, видеоматериали за регистрация и инструкции в помощ на потребителите са налични на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“, „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“.