Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 26 юни 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

С планираното обновяване се цели оптимизиране на функционалностите на системата, вкл. въвеждане на изискване за попълване на структурирани данни за договора преди оповестяване на възлагането. По този начин ще се минимизира възможността за допускане на грешки от страна възложителите и ще се подобрят възможностите за търсене на информация.

С новата версия се оптимизират и начините за регистрация на външни експерти в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, както и функционалностите за провеждане на предварителни проверки от страна на АОП. Промените са описани в ръководствата за възложители и стопански субекти.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.