Продължават онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП

През м. май продължава провеждането на онлайн обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) предвидено за представители на централната и местна администрация.

Обученията се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., което е в изпълнение на проекта за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа.

Лектори на обученията са представители на изпълнителя по проекта – Консорциум „ЕОП България“. С обученията се цели служителите от централната и местна администрация да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа.

Потвърдените обучения за м. май са 40. Заявки за включване в обученията за м. юни 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

Актуална информация, свързана с ползването на системата е налична на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.