Продължават заявките за обучения за работа с ЦАИС ЕОП

И през втората седмица на месец декември възложителите продължават да подават заявки за включване в обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), организирани Агенцията по обществени поръчки (АОП).

На планираното обучение в сряда, лекторите на АОП обучиха представители на Община Пловдив и Община Пловдив – Район „Тракия“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

Тази седмицата се реализираха още две обучения по заявка на Българската народна банка и Община Варна. Обученията се проведоха на място при възложителите. Удовлетвореността от подобен вид обучения продължава да е висока съгласно попълнените анкетни карти.

През следващата седмица АОП предвижда да обучи представители на стопанските субекти, които са подали заявки.

Информация и актуални новини във връзка с ЦАИС ЕОП са налични на Портала за обществени поръчки.