Публикувани са видеоматериали в помощ на възложителите и стопанските субекти за работа с ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува видео материали за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Видеоклиповете са изготвени от разработчика на платформата и целят да обхванат трите най-важни теми:

  • Как се създава процедура за обществена поръчка от възложител;
  • Как се подава оферта от стопански субект и
  • Как се декриптира подадена оферта от стопански субект.

Клиповете могат да бъдат намерени в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“ на Портала за обществени поръчки.