Регистрация за работа в ЦАИС ЕОП след 1 април 2020 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) напомня на всички потребители, че съгласно график, приет с Постановление № 332/13.12.2019 г. на Министерския съвет, считано от 1 април 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за използване от всички възложители.

Предвид горното, след 1 април 2020 г. нови процедури за възлагане на обществени поръчки ще стартират единствено в ЦАИС ЕОП.

Тази промяна в модела на възлагане изисква предварителна регистрация в Системата както от страна на възложителите в страната, така и за стопанските субекти, които имат интерес да кандидатстват/участват в обществени поръчки.

  • Какво е необходимо, за да се направи регистрация в ЦАИС ЕОП за възложителите:
  • Определяне на лице/служител на организацията, което да бъде Администратор на организацията. Препоръчително е лицата да са две;

Важно: Първоначалната регистрация в Системата изисква наличие на служебен Квалифициран електронен подпис (КЕП).

  • Изпращане на покани до служителите в организацията за присъединяване към организацията, както и разпределяне на роли вътре в организацията;

Важно: При създаване на профил на организацията, Системата по подразбиране дефинира две системни роли – Администратор и Служители.

  • Необходимост от закупуване на Квалифицирани електронни подписи на лицата, които са възложител, председател и членове на комисията (във връзка с модул „Електронно оценяване“).
  • Регистрация на стопански субект:
  • Стопанския субект се регистрира в Системата задължително чрез прилагане на КЕП;

Важно: При регистрация на стопански субект следва да се има предвид, че ЦАИС ЕОП разчита и попълва автоматично данни от приложения КЕП.

  • След извършена първоначална регистрация, стопанския субект може да добави служители към профила си.

Важно: Едно лице може да има регистрирани повече от една организации към профила си.

  • Регистрация на физически лица:
  • Регистрацията на физически лица изисква задължително прилагане на КЕП и се извършва по аналогичен начин на тази за стопански субекти.

Повече информация относно регистрирането в Системата може да намерите под формата на въпроси и отговори в рубриката „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“, както и като видео материали публикувани в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, част от Портала за обществени поръчки.

Съдействие с регистрирането може да получите всеки ден на национален телефон 0700 17 151 Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП.

Споделете в социалните мрежи: