Висок интерес към обученията на АОП в първата седмица на месец декември

В последния месец на годината, обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), организирани Агенцията по обществени поръчки (АОП), продължават да са обект на висок интерес.

На регулярното обучение в сряда, експерти от Агенцията обучиха служители на Народното събрание, Държавна агенция „Архиви”, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Областно пътно управление – гр. Сливен, Тракийски университет – гр. Стара Загора, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – гр. София, Национален център по обществено здраве и анализи, Регионална здравна инспекция – гр. Монтана, Регионална здравноосигурителна каса – гр. Перник и на Държавно горско стопанство – гр. Радомир.

По предварителна заявка, лектори на АОП обучиха 17 представители на Националния институт по правосъдие.

Обобщените данни от анализа на попълнените анкетни карти за удовлетвореност от обученията показва голямо доверие в експертите на АОП и положителна оценка за начина, по който се представят промените във възлагането на обществените поръчки.

Засиленият интерес от обученията, осигурени от АОП продължава и през следващата седмица, когато са планирани 3 обучения. От тях две са по предварителна заявка на възложители. Актуална информация и новини относно въвеждането на националната платформа са налични на новия Портал за обществени поръчки.