Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки актуализира публикуваната Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Промените са свързани с необходимостта от актуализиране на информацията в профилите на организациите.

Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция Актуални инструкции и видеоматериали.

Споделете в социалните мрежи: