АОП проведе семинар на тема  „Динамични Системи за Покупки – споделен опит от Италия и Словакия”

Семинар на тема „Динамични Системи за Покупки – споделен опит от Италия и Словакия”

АОП проведе семинар на тема „Динамични Системи за Покупки – споделен опит от Италия и Словакия”. Участие взеха експерти от Агенцията и представители на възложители от различни сфери с дейности в областта на здравеопазването и образованието, както и представители на Централния орган за покупки.

Лектори на събитието бяха г-н Даниеле Рикарди (Италия) – международен правен експерт в областта на обществените поръчки, основател и президент на ASSORUP, асоциацията на отговорните за процедурите за обществени поръчки и концесии, адвокат, обучител и консултант по обществени поръчки, антикорупция и иновации в публичната администрация и г-н Бранислав Худец (Словакия) – генерален директор на секция „Методика и обучение“, Служба за обществени поръчки, Братислава, Словакия.

Представен бе опита на Италия и Словакия при възлагането на поръчки при използването на Динамичната система за покупки и Рамково споразумения.

Семинарът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Споделете в социалните мрежи: