Поръчка 00005-2017-0002

Профил на купувача – 2017 г.

Обществена поръчка 00005-2017-0002

Дата на създаване на страницата (преписката): 06.10.2017 г.

„Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане.”

Документ
Дата на публикуване на документа
11.10.2017 г.
11.10.2017 г.
11.10.2017 г.
30.10.2017 г.
13.11.2017 г.
14.11.2017 г.
14.11.2017 г.
13.02.2018 г.
16.03.2018 г.
03.04.2018 г.
03.04.2018 г.
03.04.2018 г.
03.04.2018 г.
05.06.2018 г.
05.06.2018 г.
17.01.2019 г.