Европейската комисия организира специализиран он-лайн форум за представяне на иновативни проекти

На 22-25 май 2020 г. Европейската комисия организира специализиран онлайн форум (#EUvsVirus Matchathon) за представяне на иновативни проекти във връзка с борбата срещу COVID-19.

Целта на събитието е да се реализира пазар за иновации, по време на който създателите на избрани иновативни решения ще имат възможност да представят идеите си пред различни партньори и инвеститори, сред които публични органи, болници, университети и други крайни потребители.

Във форума ще участват 120 екипа, наградени за разработените от тях иновативни решения в тематичните области „Здравеопазване и живот“, „Устойчивост на бизнеса“, „Дистанционна работа и образование“, „Социална и политическа кохезия“, „Електронно банкиране“ и „Други“. Проектите са селектирани от ЕК сред 2 100 иновативни решения, представени на специализирания форум #EUvsVirus Hackathon в периода 24-26 април 2020 г.

Информация за спечелилите проекти и техните екипи е  налична на:

https://www.euvsvirus.org/results/

https://drive.google.com/file/d/1bNzHV0TrzfFfzmoZvCuM0mmUlzD8xGRn/view

Насоки за участие във форума и допълнителна информация могат да бъдат получени от г-жа Самира Бусета от ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия  (имейл адрес: [email protected]).

Интерес за участие като партньор и възможностите за предоставяне на подкрепа на спечелилите екипи могат да бъдат заявени и чрез участие в организираното проучване: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVIUuD0v1yj8gy1i60cY48PtUvjrQoKGvEL-RyTfsRaR-i1g/viewform