Изпълнителният директор на АОП в интервю за БТА: Ефективността на контрола над обществените поръчки ще се засили

Георги Николов

Очаква се повишаване на ефективността на контрола по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез механизма на взаимодействие между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и органите за последващ контрол, каза в интервю за БТА изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Георги Николов. Повод за разговора са приетите неотдавна промени в Закона за обществените поръчки.

Изрично е предвидена възможността изпълнителният директор на АОП да сезира компетентните органи в случаите, когато становищата от предварителния контрол, осъществен от агенцията, съдържат констатации за нарушения, каза Николов.

С промените в Закона за обществените поръчки се въвежда задължителен контрол на състезателни процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв., който по същество и характер съответства на осъществявания от АОП контрол чрез случаен избор, посочи още Николов.

Законодателната промяна, с която се въвежда предварителен контрол на процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв., ще доведе до драстично увеличаване на броя на проверяваните процедури, като ще бъдат направени и съответните структурни промени, свързани с обособяване на съответните звена/отдели в агенцията, добави изпълнителният директор на АОП.

Пълният текст на интервюто може да видите тук.

/Източник БТА/

Споделете в социалните мрежи: