Методическо указание относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-8 от 24 април 2020 г. относно Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.    (ЗМДВИП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.