Пазарни консултации – нова анкета

Анкета за пазарни консултации

Агенцията по обществени поръчки публикува на страницата си нова анкета, свързана с провеждането на пазарни консултации. С участието си в нея ще помогнете да анализираме провеждането им, да открием евентуални затруднения и да съдействаме за подобряване на този процес.

Попълването й няма да отнеме повече от 3/три/ минути и може да го направите на следния интернет адрес: https://forms.gle/gRksU5ZFW5H5fmNt8.

Резултатите от нея ще публикуваме на 02.10.2023 г. на Портала за обществени поръчки. Благодарим Ви за участието.

Споделете в социалните мрежи: