Агенцията по обществени поръчки създаде нова рубрика на Портала за обществени поръчки

АОП

В рубриката „Обучителни програми във висшите училища, свързани с обществените поръчки“ възложителите и стопанските субекти могат да намерят информация за бакалавърски и магистърски програми, свързани с обществените поръчки, които в момента се изучават в повечето висши училища в Република България. Като водеща администрация в областта на обществените поръчки, Агенцията по обществени поръчки се стреми активно да подпомага участниците във възлагателния процес, включително и чрез поддържане на страницата си на актуална информация за различните форми на обучение, което би допринесло за повишаване на компетентностите и професионализма в областта.

Споделете в социалните мрежи: