Посещение на делегация от Република Северна Македония в Агенцията по обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки беше домакин на международна учебна работна среща. Нейната основна цел беше подобряване на практическите познания на експерти от Република Северна Македония в областта на обществените поръчки.

По време на срещата гостите се запознаха със структурата и функциите на Агенцията по обществени поръчки. Направени бяха презентации и се проведоха тематични дискусии по теми, свързани с антикорупционната политика, европейската и националната законодателна рамка, осъществяването на контрол в правомощията на АОП и други.

Посещението се осъществи по Туининг проект No MK 18 IPA FI 01 19 „Укрепване на бюджетните функции  за  планиране,  изпълнение  и  вътрешен  контрол“,  изпълняван  от Министерството на финансите. Чрез него се оказва подкрепа за подобряване на системите за вътрешния финансов контрол в публичния сектор и на правната рамка, ефективността и прозрачността на обществените поръчки в Република Северна Македония.

Споделете в социалните мрежи: