Стартира използването на нови електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms)

Електронни обществени поръчки

Уважаеми потребители,

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г. от 1 февруари 2024 г. ЦАИС ЕОП е адаптирана към задължителните нови електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, включително за процедури, стартирани преди тази дата.

Споделете в социалните мрежи: