Агенцията по обществени поръчки публикува отворени данни за 2022г.

На 20.06.2023 г. Агенцията по обществени поръчки публикува на националния Портал за отворени данни информация за договорите за обществени поръчки и изменения през техния срок на изпълнение, публикувана през 2022 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) и в Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП.

Данните са предоставени в два набора, които могат да бъдат достъпени на интернет адрес: https://data.egov.bg/organisation/e9a95e08-7759-497a-a478-55f331d59447/datasets​.

Споделете в социалните мрежи: