Агенцията по обществени поръчки проведе международно обучение за служителите си

В обучение на тема „Възлагане на обществени поръчки. Добри практики от Унгария“ участваха служителите на Агенцията по обществени поръчки.

Лектори на обучението бяха водещи специалисти в областта на обществените поръчки в Унгария: д-р Ева Молнар – директор „Обществени поръчки“, Агенция за дигитално управление, д-р Ласзло Великовски – заместник изпълнителен директор, Агенция за дигитално управление, д-р Питър Ферге – главен съветник по обществени поръчки, Орган за обществени поръчки на Унгария.

Те представиха пред българските си колеги своя практически опит при възлагането на обществени поръчки в областта на възлагане на договори за софтуер, строителство и инженеринг, прилагане на различни директиви на ЕС, договори под условие и изменение на договори при инфлация, договаряне без обявление в хипотезата на „форс мажор“ и други. Обучението се организира и проведе с финансовата подкрепа на проект по Оперативна програма „Добро управление“.

Споделете в социалните мрежи: