МФ публикува указания към общините във връзка с НПВУ

Министерството на финансите (МФ) публикува указания към общините във връзка с изпълнение на ангажимент по Националния план за възстановяване и устойчивост. Той е свързан с редуциране на неконкурентното възлагане на обществени поръчки, в т.ч. и драстично намаляване използването на процедури на договаряне.

Информацията може да откриете на следния адрес: https://www.minfin.bg/bg/337.

Споделете в социалните мрежи: